Steunfonds

Sinds september 2023 is er een Steunfonds ontstaan. 

Hierbij spelen voor mij twee aspecten een rol:

1. Mensen met weinig of geen inkomen kunnen toch een sessie/ healing ontvangen of aan een dag/ zomerweek meedoen. Gebrek aan geld mag nooit een reden zijn om geen hulp te ontvangen, als je dat nodig hebt.
De steun kan zijn in de vorm van een korting, of in de vorm van een gratis sessie/groep. In beide gevallen komt de helft uit het steunfonds en de andere helft van mij.
Voel je totaal vrij om hier een beroep op te doen of om het bestaan van dit steunfonds kenbaar te maken aan mensen in je omgeving voor wie dit bedoeld is. In overleg wordt gekeken wat kloppend voelt.

2. Daarnaast word ik zo blij van: Samen!
Zeker in deze tijd van polarisatie is het zo belangrijk om zorg te hebben voor elkaar. Mocht je iets willen geven en het fijn vinden om anderen op deze manier te steunen, dan kun je het overmaken op NL43INGB0003673897 tnv J.A. Verink. ovv Steunfonds.
Een specifieke groep, waar mijn hart erg naar uitgaat, zijn vluchtelingen/ statushouders. Door het steunfonds kan ik er steeds meer voor hen zijn, wat gezien hun vaak traumatische ervaringen, zo nodig is.

Zo creëren we een kring van licht en liefde met elkaar en voor elkaar.