Stiltedag


In de wintertijd, waarin je meer naar binnen gekeerd bent, wil ik graag een stiltedag aanbieden.
Op deze dag is stilte je gids naar binnen, voorbij alle ' lawaai ' van je dagelijks leven.
Een dag om stil te vallen, stil te staan, te rusten in stilte, in waar niets is: zo vervullend en helend voor lichaam en geest.
Je over te geven aan de geborgenheid van stilte.
En ook je te openen voor de wijsheid die zich vanuit de ruimte van stilte in je openbaart: de stilte spreekt.

Er zullen verschillende vormen vanl meditatie aangeboden worden, beweging, verstilde muziek. Er zal af en toe ruimte zijn om je ervaring woorden te geven. Alleen, op jezelf en in verbondenheid met de anderen.

Meedoen maakt een breuk in het steeds maar doorgaan, verruimd en verdiept de ervaring van jezelf.
Je bent van harte welkom om mee te doen.

Praktische gegevens

Tijd: Vrijdag 31 januari van 10 tot 16 uur
Plaats: Centrum Osher, Poortstraat 32  (zij-ingang) te Utrecht.
Opgave: Hans Verink ( 030 - 2716888) of info@hansverink.nl 
Meenemen: lunch en makkelijk zittende kleding
Kosten: € 45,- / € 60,- / € 75,-  naar inkomen: het eerste bedrag voor gezinsinkomens tot  € 950,-, het middelste bedrag voor gezinsinkomens tussen € 950,- en € 1450,-  en het laatste bedrag voor gezinsinkomens boven de  € 1450,-. Het bedrag  van deze dag maak je over op NL43INGB0003673897 tnv JA Verink te Utrecht.
Mocht je na aanmelding afzeggen, dan wordt een derde als annulering gerekend.