Inspiratiegroep

Deze groep geeft je maandelijks een moment om bewust bij je leven stil te staan. Door alle dingen die zich in je dagelijks leven afspelen is het vaak lastig om daar helder en vanuit een ruimer perspectief naar te kijken.

Deze dag geeft je de mogelijkheid om dieper te voelen wat er in je gaande is, kun je jezelf makkelijker waarnemen, zien hoe je jezelf begeleid in je proces en voelen wat je daarin nodig hebt. Er is aandacht voor het verhelderen en dieper doorvoelen van oude patronen, overtuigingen en emoties, welke je niet meer dienen. Door er het licht van je bewust- zijn bij te brengen, kom je los van de verkramping van je persoonlijke overleefmechanismen. Er onstaat verzachting, rust en vrede.

Elke dag is er ruimte om ervaringen te delen. Het woorden geven maakt je ervaring vaak meer waar en helder. Er is herkenning bij anderen, waardoor er een gevoel van verbondenheid ontstaat, van je gezien en gesteund voelen.  Dit doorbreekt het je er alleen voor voelen staan en dat werkt helend. Ook tussen de dagen door kun je via de mail dingen waar je tegenaan loopt delen en de groep als een soort steunkring ervaren. 

014-001


Praktisch werken we met meditatie, lichaamswerk, bewegen op muziek, inspirerende woorden, oefeningen in tweetallen en het delen van ervaringen. Je bent van harte welkom om mee te komen doen. Het is een geschenk aan jezelf en aan de wereld, omdat het je helpt om het beste en meest eigenen in je te leven.

Mocht je financiele situatie meedoen belemmeren, dan is gespreide betaling of eventueel een korting mogelijk.


Praktische gegevens

Data: zaterdag 6 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni ( 3 juli is een optie als iedereen dan nog een keer wil/ kan) 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 272,- / € 304,- / € 336,- naar inkomen. Gespreid betalen is mogelijk
Plaats: Centrum Osher, Poortstraat 32 (zij-ingang) te Utrecht
Meenemen: een lunch, makkelijk zittende kleding en evt pen en papier om voor jezelf iets op te schrijven
Opgave: Hans Verink ( 030 - 2716888 ), of via info@hansverink.nl
Het bedrag van deze groep maakt je over op NL43INGB0003673897 tnv J.A. Verink te Utrecht.De kosten zijn naar inkomen: het eerste bedrag voor gezinsinkomens tot    €1000,-*, het middelste bedrag voor gezinsinkomens tussen € 1000,- en              € 1500,- en het laatste bedrag voor gezinsinkomens boven de € 1500,-.

Mocht je na aanmelding afzeggen, dan wordt een derde als annulering gerekend.

*Dit bedrag is een gebaar naar mensen die echt van maximaal 1000,-- per maand rond moeten komen, dus zonder extra steun van bv partner, ouders of extra spaargeld