Akasha reading

harten cirkel

De Akasha Kronieken worden ook wel het archief van de ziel genoemd. Hierin ligt alle informatie opgeslagen van jouw ziel: je bestemming, de diepere gronden van al je ervaringen en de mogelijkheid tot verwezenlijking van wie je ten diepste bent. Zodoende geeft het contact maken met je Kronieken een ruim zicht op de verschillende aspecten van jou en het mozaïek van je leven.

Het is een ruime bewustzijnsdimensie, een bron van wijsheid en liefde, voor iedereen toegankelijk.
Het woord Akasha betekent: schijnend, lichtgevend en ruimte.
In vroeger tijden waren de Kronieken alleen toegankelijk voor ingewijden. Vandaag de dag wordt deze informatie steeds meer toegankelijk voor een ieder die zich daar toe geroepen voelt en het diepe verlangen heeft zich hierin te verdiepen.
Deze informatie gaat voorbij je persoonlijkheid. Het gaat over je wezen, over wie je ten diepste bent. Het leren kennen van de diepere gronden van je ziel, geeft je de mogelijkheid daar overeenkomstig naar te leven. Hierin ligt de grootste vervulling voor een mens en ben je een licht, zowel voor jezelf als voor de wereld.
De rijkdom hiervan herken je, ontmoet je in de Akasha Kronieken.
Op dit niveau zijn er geen oordelen. De informatie is altijd bemoedigend, ondersteunend en liefdevol.
Je eigen ziel blijkt een bron van wijsheid en compassie en het is een verrijkende ervaring de verbinding daarmee te maken.